Home

BURO-QIS stimuleert de ontwikkeling van kinderen en wil meer kwaliteit brengen in het buitenspelen. Niet alleen moet er voldoende ruimte zijn om te spelen, het moet ook veilig en uitdagend zijn. Kinderen met een beperking mogen niet aan de zijlijn staan, evenals de jeugd in achterstandswijken.

Groen

Jongens en meisjes hebben het recht mee te denken over de inrichting van een speelvoorziening: ze zijn immers de gebruikers. Ook is het contact van kinderen met de natuur van essentieel belang. Dat heeft een positieve invloed op hun cognitieve en emotionele ontwikkeling. Buitenspelen in het groen is daarom een belangrijk onderdeel in de kwaliteitsslag die BURO-QIS wil maken.

Breed netwerk

BURO-QIS biedt ondersteuning, advies en informatie om de kwaliteit van het buitenspelen te bevorderen, in de meest ruime zin van het woord. Naast eigen deskundigheid en ervaring heeft BURO-QIS een breed netwerk van organisaties die zich inzetten voor het belang van het spelende kind.