Nieuws actueel

Ruimtelijke context in een kindvriendelijke buurt

Is het nog wel van deze tijd dat speelruimteplannen worden geschreven aan de hand van kille cijfers en starre normen? Een normgerichte benadering is niet flexibel en leidt tot oppervlakkige aanbevelingen en eenheidsworst. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met verschillen tussen de grote stad en platteland, meiden en jongens, culturele achtergronden en de ruimtelijke context. Het wordt tijd voor een andere benadering!

Beheer met beleid

Het maken van een goed en doordacht speelruimteplan kent vele uitdagingen. Er zijn diverse normeringen van toepassing, de afschrijftermijnen staan onder druk en de bewoners vragen steeds meer medezeggenschap. En dan hebben we het nog niet gehad over de speelfunktie van de vele wipkippen in de wijk of de zandbakken als uitlaatplek voor katten en honden. Waar begint het beleid en eindigt het beheer? Beiden kunnen niet zonder elkaar en de gemeente ontkomt er niet aan deze direct op elkaar af te stemmen.

Participerende samenleving

Gemeentes krijgen steeds meer te maken met de maatschappelijke initiatieven. Er is veel focus, ondernemingskracht en dromen bij de burgers. Tussen de gemeente en de burgers is altijd ruimte voor onderhandeling. Belangrijke aandachtspunten zijn het creëren van draagvlak in de buurt en de zorg dat het project representatief blijft. Gemeentes moeten nadenken over hun nieuwe rol bij dergelijke projecten en initiatieven. Het is vooral de zorg om de juiste verwachtingen te scheppen bij bewoners.