BURO-QIS staat voor Qualiteit In Spelen maar ook...

Qualiteit in Samenwerking

Draagvlak

Met de intrede van de participerende samenleving worden bewoners zich steeds meer bewust van hun actieve rol in hun leefomgeving. Waar voorheen de gemeentelijke focus lag op beleidsparticipatie wordt de maatschappelijke participatie -en initiatieven steeds belangrijker. Er is een nieuwe doelgroep van bewoners die het vooral ‘zelf willen doen’. In de uitwerking van gebiedsplannen kan dankbaar gebruik worden gemaakt van de focus, de ondernemingskracht en de dromen van de burgers.

SONY DSC

BURO-QIS brengt meer kwaliteit in het proces waarin kinderen en jongeren, vanuit hun eigenheid, volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Het wil de participatie van kinderen stimuleren en ondersteunen zodat het meer zichtbaar en vanzelfsprekend wordt voor de buurt, de gemeente, andere kinderen en volwassenen. BURO-QIS hanteert diverse methodes van participatie voor verschillende doelgroepen.