BURO-QIS staat voor Qualiteit In Spelen maar ook...

Qualiteit in Speelnatuur

U vindt het belangrijk dat kinderen kunnen spelen in natuur. Maar dat moet ook veilig zijn. Hoe kunt deze twee uitgangspunten combineren? Er bestaan namelijk geen veiligheidsrichtlijnen voor groene speelplekken met veel spelaanleidingen.

Risicoanalyse

BURO-QIS stimuleert de aanleg van natuurspeelplekken en het veilig spelen in het groen. Het certificeren van dergelijke uitdagende groene speelplekken is volop in ontwikkeling. Dergelijke objecten worden vaak op locatie gekeurd en voorzien van een certificaat. De keuring geschiedt aan de hand van een risicoanalyse en, waar mogelijk, volgens de NEN normen. BURO-QIS kan u op adviseren en begeleiden bij een dergelijke risicoanalyse.

Handzame brochure

In een handzame informatiebrochure geeft BURO-QIS u richtlijnen om te komen tot meer kwaliteit in veiligheid op natuurspeelplekken. Deze brochure is geschreven aan de hand van de nota “Speelnatuur en Veiligheid’ van De Baaij Advies en mr. B.M. Visser. Daarin staan de juridische kaders en wettelijke verplichtingen voor inrichting en beheer.