Referenties

Buro-Qis  Qualiteit in Spelen

 • Participatietrajecten Gemeente Rotterdam en Vaasen
 • Bestuurlijke versterking speeltuinwerk BSW Rotterdam
 • Projectmanagement en vrijwilligersbeleidsplan IJsselstein
 • Projectmanagement Natuurspeelplek Dongen
 • Adviesbureau ZO! Zorgeloos Onderwijs
 • Projectmanagement en relatiebeheer Kinderland Speeltoestellen

Speelplan  Plan voor beter spelen 

 • Projectmanagement /  relatiebeheer
 • Organisatie kennisdagen ‘Participerende samenleving’
 • Projectmanagement speelruimteplannen
 • Projectmanagement inrichting openbare ruimte
 • PR  website – vakbladen – columns
 • Inhoud en organisatie cursus Beheer / Beleid en Inspecteur Basis

Krambamboul Speellandschappen 

 • Projectmanagement / relatiebeheer
 • Speelweide Veluwezoom in opdracht van Natuurmonumenten
 • Herinrichting speelvoorziening Camping te Texel
 • SamenSpeeltuin Millingen aan de Rijn

NUSO Speelruimte Nederland 

 • Stafmedewerker / projectmanagement
 • Projectleider ‘Impulsplan speeltuinwerk Leiden’
 • Projectleider ‘Kleurrijke speeltuinen in Nederland’
 • Handboek speelruimtebeleid
 • Ontwikkelen en uitvoering van beleid ‘Groen en Spelen’ en ‘Sport en Spelen’.
 • Wenkenblad ‘Geïntegreerd Spelen’
 • Projectleider ‘Spelen Natuurlijk’ in opdracht van LNV
 • Projectleider ‘Deltaplan Spelen’ en  ‘Buurtfunctie terug naar de speeltuin’ in opdracht van VWS
 • Projectleider ‘Ontwikkelen interventiemodellen speeltuinwerk Amsterdam Binnenstad’
 • Coördinatie en uitvoering van revitalisatieproject speelvoorzieningen Enschede Noord (rampgebied)
 • Coördinatie sportbuitenproject Lisse i.s.m. provincie Zuid Holland
 • Coördinatie project kinderparticipatiespel ‘En nu wij’
 • Coördinatie onderzoek ‘gebruikswaarde van speeltoestellen voor kinderen met een beperking’
 • Coördinatie project ‘multiculturele speeltuin’
 • Coördinatie project ‘Deltaplan in Kleur
IMG_6584-2